Čo sa stalo 17. novembra? (Simonka Luptáková I.A)

28.11.2016 14:15

Mnoho mladých ľudí na túto otázku odpovie: „Nejaká revolúcia.“ Je to jedna z najdôležitejších revolúcií v našej, či východo-európskej histórií. Ide o Nežnú revolúciu, čo znamená, že je to jedna z mála revolúcií, ktoré neprebiehali krvavo.

Deň študentstva

V tento deň si pripomíname udalosti z dňa 17.11.1939. Konala sa protinacistická demonštrácia. Žiaľ, táto demonštrácia neskončila dobre. Deväť študentov bolo popravených a mnohých ďalších poslali do koncentračného tábora Saschenhausen.

Nežná revolúcia

Dňa 17.11.1989 sa v Prahe na Albertove zišli českí a slovenskí študenti na pamiatku zatvorenia českých vysokých škôl v roku 1939 nacistickým Nemeckom. Toto stretnutie zorganizoval Socialistický zväz mládeže. Po ukončení oficiálnej časti sa dav vydal do mesta. Študenti niesli štátne zástavy, spievali a skandovali požiadavku na zmenu pomerov v ČSSR. Pre zabránenie šírenia sa demonštrácií bolo uzavretých niekoľko ulíc. Boli nútení sa stiahnuť k Národnému divadlu. No tam sa k nim pridalo niekoľko hercov a postupne aj ostatní ľudia, ktorí súhlasili s ich názormi. Riadili sa heslom: Kdy, když ne teď? Kdo, když ne my? No ich demonštrácie prerušili policajné oddiely. Snažili sa zahnať študentov, mnohých aj zbili, či zatkli. Na nasledujúci deň sa začali v divadlách a na vysokých školách uskutočňovať štrajky požadujúce potrestanie zodpovedných osôb za brutálny policajný zásah. Po tomto dni sa demonštrovalo takmer každodenne, až pokým komunistická strana neodstúpila.


 

A ako na otázku: „Vieš čo si pripomíname 17.11.? odpovedali niekoľkí opýtaní študenti?

Nejaký atentát? Zomrel prezident? Neviem. Ja to teda veľmi nesledujem.“ –Tomáš, 17 rokov.

Čo?“ –Adrián, 15 rokov.

Viem, že v tento deň sa oslavuje sviatok Deň boja za slobodu a demokraciu.“ –Lucia, 15 rokov.

-Nechápavý pohľad- Braňo, 14 rokov.

 „Pán profesor Cesnek má narodeniny!“ -Miška, 18 rokov.

 

Text: Simonka Luptáková I.A