Hlášky našich druhákov... (M.Gálová, II.B)

21.10.2014 19:28

 

Na hodine slovenčiny niekto zbadal pavúka, p.p. Míková sa ho pomocou pravítka snažila zabiť so slovami: „ Radšej ho zabijem, akoby nás mal poštípať.“ Keď sa jej nedarilo odvetila: „Život mu praje!“

 

Miška odpovedá z biológie: „ Kosodrevina... Vytvára také niečo, tam keď sa zamotáte, len tak sa už nevymotáte.“

 

Na hodine telesnej sme hrali volejbal. Pani profesorka Lášticová to ohodnotila: „O štyri roky budete skvelé začiatočníčky!“

 

 

Na chémii nám p.p. Herzogová hovorí o kôstkach z mandariniek: „Moja dcéra sa vždy sťažuje na kôstky. Predstav si, že by som ti zobrala kôstku, ako by si sa potom rozmnožovala?“

 

Na informatike p.p. Vondena hovoril, ako piekol koláč: „ Zistil som, že na to musíme ísť tiež fyzikálne. Viete, na čo som prišiel?“

Domča sa ozvala: „Že budete fyzikom!“

 

Pán profesor Lenčéš: „Józsa, tvoje meno je tak slovenské ako moje!“

 

Pani profesorka Černá sa pýta Mišky F.: „Keby si mala deväť čokolád a mala by si sa so mnou rozdeliť fifty-fifty, koľko by si mi ich dala?“

Miška na to: „ Nedala!“

 

 A niečo od štvrtákov:

P.p. Straková: „Zuzka, aký je to autotrofný organizmus?

Zuzka: „Človek...“

P.p. Straková : „Zuzka, ty fotosyntetizuješ!?“