Interview s p.p. Jankom Markom (Zuzana Drobná, II.C)

14.12.2011 14:36

1. Páčil sa vám dejepis aj na strednej škole?

– Áno, dejepis bol mojim obľúbeným predmetom aj na strednej škole. Asi najobľúbenejším spolu s náboženskou výchovou.

2. Ako by ste definovali slovo učiteľ?

– Ťažká otázka, ale podľa mňa učiteľ dnes musí byť neuveriteľne trpezlivý a musí mať obrovské srdce a prehľad vo svojom odbore.

3. Čo sa vám páči na tejto škole?

– Na tejto škole sa mi páči jej útulnosť, jednoduchosť, pracovný kolektív a tiež sa mi páčia disciplinovaní a srdeční študenti.

4. Ktorú triedu máte najradšej?

– Najradšej mám triedu, kde sa počas vyučovacej hodiny žiaci správajú tak, ako sa patrí a ustavične nevyrušujú. Konkrétnu triedu však neuvediem.

5. Ako dokážete byť neustále veselý a pokojný?

– Neustále veselý a pokojný nie som. Viem sa aj nahnevať.

6. Boli ste na škole obľúbený?

– Na strednej škole som veľmi obľúbený nebol, na vysokej škole to už bolo oveľa lepšie. Tam sme boli super kolektív. No a v mojom prvom zamestnaní som bol veľmi obľúbený.

7. Keďže ste z Leopoldova, navštívili ste už väzenie v rámci exkurzie?

 – V Leopoldove som ešte väzenie nenavštívil a uvidím, či sa to niekedy zmení.

8. Ako sa vám páčilo toto interview?

– Toto interview bolo úplne super. Pozdravujem všetkých čitateľov školského časopisu ! J

Zuzana Drobná, II.C