Kúsok Írska v Seredi (Simona Matulová, sekunda)

14.12.2011 14:48

Írsky tanec je jedinečný tanečný štýl, ktorý sa vyvíjal počas mnohých storočí. Taneční majstri boli medzi ľuďmi veľmi vážení a obľúbení. Často medzi sebou súťažili a víťazom sa zvyčajne stal najlepší tanečník. Vďaka tomu sa írsky tanec rozvíjal a začali sa u neho objavovať jeho jedinečné črty ako napríklad držanie rúk, spustených počas tanca pri tele. Kroky kládli dôraz najmä na prácu nôh a tancovalo sa na čo najmenšom možnom povrchu. Tanečníci ako svoje pódium využívali napríklad vrchnáky zo sudov či spustené dvere. Dnes je tanečný priestor využívaný v čoraz väčšom rozsahu a asi máloktorému tanečníkovi by dnes ako parket stačil vrchnák od suda.

Na zhliadnutie týchto jedinečných tanečných kreácii v dnešnej dobe nemusíme putovať až do Írska. Írske tance sa dostali aj k nám prostredníctvom tanečnej skupiny pod názvom Irish Dance

5. októbra sa napratal celý gympel do Domu Kultúry.  Počas usádzania boli počuť vzdychy, nadávky žiakov, že „zas musíme ísť na nejakú blbosť“.  Vtom začala hrať hudba a sála sa utíšila. Na parket vstúpili prví tanečníci a všetkým padla sánka. Tanečníci nás ohúrili nielen svojimi zaujímavými kostýmami a dokonalou choreografiou, ale aj držaním tela a stálym úsmevom.  Toto vystúpenie trvalo približne hodinku a pol, no väčšine sa to zdalo ako chvíľka. Nezabudnuteľná chvíľka, ktorá u mnohých vyvolala túžbu naučiť sa tento zaujímavý tanečný štýl.

Simona Matulová, sekunda