Maturita (Nina Sobotovičová)

02.05.2013 15:45

Prišiel máj a spolu s ním aj obdobie maturitných skúšok. Obdobie, ktoré je v živote študenta akýmsi povestným medzníkom. Po úspešnom absolvovaní maturity sa totiž na obzore začnú objavovať ďalšie skúšky a prekážky, s ktorými ale treba rátať a hlavne sa nevzdávať bez boja. Maturanti sú však podľa mňa v nezávideniahodnej situácii už kvôli tomu, že mesiac máj so sebou pravidelne prináša aj svetový šampionát v hokeji a mám za to, že je pomerne ťažké sústreďovať sa na dve tak rozdielne aktivity akými sú učenie a fandenie zároveň. Tieto činnosti si totiž vyžadujú celého človeka. Študenti , ktorí hokeju príliš neholdujú majú tým pádom o problém menej

, no čo so študentmi, ktorí sa nevedia pustiť ani do samotného učenia?

Tí z vás, ktorí už majú po maturite, si možno teraz vravia, že to nebolo nič náročné v porovnaní so skúškami, ktoré prišli po nej, no určite si ešte spomínate na stresy, ktoré ste prežívali pri pohľade na stôl plný kníh, zošitov a poznámok, z ktorých ste si zrazu pri opakovaní nepamätali ani slovo.

V hlave sa vám neustále vynárali myšlienky:

„Už nech je to za mnou!“

„Mám pocit, akoby som sa 4 roky nič neučil.“

„Kto to bol Tajovský? Určite som chýbal, keď sme ho preberali.“

Na študentov sú každým rokom kladené o čosi väčšie nároky, no aj keď sa im často všemožne bránia, v konečnom dôsledku vyššie nastavená latka nie je na škodu veci.

Na záver chcem v mene všetkých, ktorých maturitná skúška ešte len čaká (určite sa pripájajú aj úspešní absolventi),popriať vám, maturantom,veľa šťastia k zvládnutiu ústnych skúšok. Dúfam, že odídete spred komisie ako víťazi :-)