Songy - skrytá poézia dneška

10.06.2016 15:49

           
    Momentálne na literatúre preberáme poéziu. Je to škutočne krásna tvorba, ale mňa to nezaujíma... a krásy niektorých básní sú pre mňa záhadou. Nejeden študent by so mnou súhlasil. Keď si to tak vezmem - pesničky, ktoré počúvam, sú vlastne básne. Avšak nie každý text piesne má hlavu a pätu. Rovnako je to aj s normálnymi básňami - nie každá má zmysel.

 

            Väčšina mojich rovesníkov počúva skladby v inom jazyku ako v slovenčine. Koľkí z nich asi tak vedia, o čom ich pieseň je? Mne osobne vadí, keď nerozumiem pesničke. Niekedy sa dokonca červenám, keď sa započúvam do textu piesne. Časté   dvojzmysly, stále dookola sa opakujúce frázy... avšak ak je nanič text, tak aspoň nech to šľape po hudobnej stránke. A predsa nie vždy záleží na tom či má pieseň dobrý text... veď Gangnamstyle bol hitom a  mnohí nerozumeli textu...

 

            Napadlo ma - či nám len nechcú interpreti  svojimi textami niečo odkázať, naznačiť... Raz, keď som počúvala Rytmusove piesne, uvedomila som si: „Veď si zo svojich fanúšikov a konzumnej spoločnosti uťahuje a oni to nechápu...“ Často sa v piesňach spieva o láske a vzťahoch (samozrejme za sprievodu ťahavých husličiek), mladosti a o tom, ako sa máme baviť... alebo o vážnejších témach. Niekedy sa v nich skrývajú naozaj veľké múdrosti. Dokonca jedna skupina spieva o historických udalostiach.


            Piesne dokážu byť veľkou inšpiráciou. Mnoho veršov z mnohých piesní sú skryté v mojich slohoch. Jedna pieseň ma natoľko inšpirovala, že som podľa nej nakreslila obrázok.  Rada by som vám ukázala zopár veršov, ktoré sa skrývajú v piesňach.

 

„When your dreams all fail                                                „Keď sa ti zrútia všetky sny,
And the ones we hail                                                       a tí, ktorých 
ctíme
Are the worst of all                                                         sú najhorší zo
všetkých,
And the blood's run stale“                                               až krv tuhne v
žilách.“

Imagine dragons- Demons

 

„But if you close your eyes                                              "Ale keď zavrieš oči, je to také
Does it almost feel like nothing changed at all?“                akokeby sa ni
č nezmenilo."

Bastille- Pompeii

 

Well you only need the light when it's burning low.       "Len vtedy potrebuješ svetlo, keď zhasína.
Only miss the sun when it starts to snow.                    Slnko ti chýba vtedy, ke
ď sneží.

Only know you've been high when you're feeling low.  Len vtedy zistíš, že ti bolo dobre, keď si na dne.
Only hate the road when you're missing home.          Keď ti chýba domov, nenávidíš cestu.  
Only know you love her when you let her go.“          Len vtedy vieš, že si ju ľúbil,     
                                                                                                                            keď ju  necháš odísť."

Passenger- Let her go                                                     


článok a kresba: Miška Gálová, lll.B