December na gymnáziu (Simi Dudonová II.B)

05.12.2016 14:38

December sa u nás v škole nesie vo vianočnej nálade. Aj keď ešte sedíme v školských laviciach, v mysli sa už napchávame vianočnými koláčikmi, pozeráme filmy a rozprávky doma na gauči a na hlavách máme pomyselné červené čiapky s bielym brmbolcom. 

To, že najkrajšie sviatky v roku sa už neodmysliteľne blížia nám pripomína aj veľký vianočný stromček, ktorý hrdo stojí vo vestibule školy a postupne sa k nemu pridávajú jeho menší bratia v našich triedach. Začiatkom decembra je samozrejme aj Mikuláš, ktorý nám ale prinesie nie práve čokoládovú písomku z chémie, fyziky alebo iného predmetu. 

U nás v triede sme sa však rozhodli si predsa len trochu osladiť život a vyrobili sme si adventný kalendár, v ktorom má každý svoje vrecúško s prekvapením a príjemnou výzvou na každý deň. Ako každý rok sa koná aj Vianočné zvonenie, ktoré nám spestrí deň tematickou hudbou, spevom, tancom, scénkami a recitáciami našich talentovaných študentov. Tento poctivo pripravovaný program poteší aj tých menších, ale i tých starších a priblíži nám Štedrý deň zase o kúštik viac. 

V predvianočnom období nezabúdame ani na tých, ktorí našu pomoc potrebujú a organizujeme zbierku zimného oblečenia pre bezdomovcov. Tiež sa zúčastňujeme charitatívnej akcie Úsmev ako dar, pretože každé dieťa si zaslúži krásne Vianoce v kruhu svojich najbližších. Všetkým vám preto želám príjemné prežitie vianočných sviatkov a nezabúdajte, že najkrajšie darčeky nie sú uložené v škatuľkách... 

 

Text a foto: Simi Dudonová II.B