Terézia Markusková, sekunda: Bratia Krivošíkovci

28.05.2018 13:29

 

So súrodencom si počas prestávok vymieňajú desiate mnohí žiaci našej školy. Spájajú ich aj iné záľuby? Rodinné duo z kvarty a II.A áno. Michal a Martin sú v cudzej reči zabývaní a o úspechoch s nemčinou  sa dozviete práve tu:

Aké boli vaše začiatky s nemeckým jazykom?

Michal: Nemčinu som sa začal učiť od malička, odkedy si pamätám som bol s ňou v styku. Neviem presne povedať, či sa mi ľahko učilo, keďže si úplné začiatky nepamätám, ale viem povedať, že ma bavilo učiť sa ju, lebo som sa ju neučil ako v škole, ale hravou formou (rozprávkami, televíziou, atď.).

Martin: Nemčinu som sa tiež začal učiť už od mala. Mama aj otec ovládajú nemčinu, naučili ma ju, za čo som im veľmi vďačný.

Kde využívate vaše schopnosti?

Michal: Každý deň, napr. pri komunikácií s kamarátmi z nemecky hovoriacich krajín, alebo aj môj celý voľný čas je zameraný na využitie nemčiny – pozerám videá od ľudí, ktorý rozprávajú po nemecky.

Martin: Samozrejme, keď som na internete, ale tiež, keď idem napr. do Rakúska alebo aj keď som bol minulý rok v Nemecku.

Máte premyslené ciele do budúcnosti?

Michal: Plánujem ísť študovať do Nemecka na pedagogickú VŠ a učiť neskôr matematiku a fyziku v Nemecku.

Martin: Bol by som rád, keby nemčina bola dôležitou súčasťou mojej budúcnosti, lebo by som chcel ísť študovať do Mníchova na Technickú univerzitu.

Chalanom prajeme dosiahnutie snov a vy, ostatné gymnaziálne rodinné putá, čím ste výnimočné?

Terézia Markusková, sekunda