Terézia Markusková, sekunda: Tišnov

28.05.2018 13:39

Na májové dni nečakal každý žiak zo sekundy, tercie, či kvarty s predstavami školskej lavice. Trinásť detí zamieňalo eurá za koruny a opäť, po jednom ročnom období kontaktovalo svojich českých výmenných partnerov.

 V pätnásty deň piateho mesiaca tak bola zastávka autobusu smerujúceho do Bratislavy preplnenejšia. Dlhou cestou sme dorazili v obedňajších hodinách na hlavnú stanicu Brna, kde sme z okna spozorovali priateľské tváre. Krokmi do historickej časti jedného z najvýznamnejších miest našich susedov padlo medzi nami zopár viet, ktoré obnovili známosti. Dievčatá ihneď navštívili obchody, zatiaľ čo turistické typy radšej položili oči na stavby minulých storočí. Občerstvili nás nasledujúcim pohostením v reštaurácií, po ktorom aj napriek daždivému útoku smerovalo pokračovanie dňa na hrad Veveří. Vypočutím prednášky, putovaním chodbami i vychutnávania si výhľadu na zelené oblasti kraja sa spoločné zážitky pretáčali na poslednú stranu. Večer s nocou vstúpili do rodín, u ktorých privítali každého. Zaspávanie v posteliach súrodencov, alebo spoločné raňajky priniesli rozličné príhody.

 Po rannej rozlúčke viedla sereďských študentov p.p. Holubová mestom Tišnov. Predpoludnie znamenalo odchod pre gymnazistov a p.p. Macháčovú, ktorá s nami výletom prechádzala a mala nad nami zodpovednosť, ďakujeme jej najmä za cestovateľskú možnosť spoznávať túto krajinu a medziľudské vzťahy. Dvojdňovým výletom sme tak nezistili iba, ako to v Čechách chodí, ale upevnili školské putá, predstavili tradície a naučili sa samostatnosti.

Terézia Markusková, sekunda