Záchvev šťastia (Veronika Greinerová, III.B)

12.10.2014 15:10

 

Keby šťastie – nektár kvetu -

sťa zvon chrámu vniesol  svetu,

rozozvučal nápev múz,

vzal pokoru na chórus...

 

V rákosí za šípom tŕňa,

kde bôľ ruži víchor vhŕňa,

pretmolí žiaľ, nebom plač

skrz lampáše - tichú stráž...

 

 

 

V neveselej hĺbke v úli,

nepatrne v prachu kľačí,

nemúti strach – len sa túli...

či sa mu už vzbĺknuť ráči?

 

Jak drobučké vtáča vie,

kam smie ľahko uletieť –

za slad vŕškov, za ich zore,

na slobodnej repky pole.