ZASMEJ SA! (hlášky III.B zozbierala V. Greinerová)

23.12.2014 19:36

 

P. p. Herzogová: ,,Ty si ako poklad – zakopať a zabudnúť kam.“
 

***

 

3.apríl

P. p. Cesnek: „No deti, veď my sme už v polovici mája s učivom. To je dobré!“

Trieda: „No, veď aj z matiky sme v polovici mája... minulého roka.“

 

***

 

David Vešia na tabuľu mapu Európy a spadne mu.

P. p. Cesnek na to: ,,Józsa! Európa ti leží pri nohách!“

 

***

 

Minulý rok - p. p. Tomčányi po tom, ako sa vypne projektor: ,,Nech žije technika!“

 

***

 

P. p. Lenčéš: ,,Vyšľahám ťa kvetinámi... to budeš jak na masáži!“

 

*** 

foto: R. Valábková

 

***

P. p. Lenčéš: ,,Už ma to prestáva začínať...“

Janči: ,, Čo? Prestáva začínať...?“

p. p. Lenčéš: ,,To by si chcel vedieť, čó?!“

 

***

 

P. p. Godályová: ,,Odvolávam, čo som povedala a privolávam, čo som povedala predtým.“

 

***

 

P. p. Hlavatá na hodine biológie: ,,Niektoré živočíchy majú filtračné zariadenie.“

Ali: ,,To máme aj my v bazéne.“

 

***

 

P. p. Ruczová: ,,If you were an animal, what would you be?“

Študent: ,,I would be a bird. Flappy bird.“
 

***


Peťo: ,,Koľko má byť tých tém?“
P. p. Ujlacká: ,,13“

Adam: ,,Pán Boh pri nás.“

 

 

***

P. p. Hlavatá hovorí o nákaze z mačacích výkalov, celá trieda si z toho ale robí srandu.

P. p. Hlavatá: ,,Vy ste prasatá..."

 

***

 

P. p. Herzogová: ,,V piatok sa končí vyučovanie 5.hodinou."

Janko: ,,A bude to 8. náboženstvo?"

P. p. Herzogová: ,,No jasné, kvôli tebe príde celá delegácia z neba."